Tunnetko asiakkaasi päämääriä? Mitkä ovat sinun?

Millaisia tuotteita tai palveluita yrityksesi tarjoaa puolen vuoden tai kahden vuoden kuluttua? Keräätkö systemaattisesti tietoa asiakkaittesi kokemuksista? Haluaisitko kehittää tuotekehitysmenetelmiäsi enemmän asiakasymmärrykseen perustuviksi?

Kannattaa katsoa yksittäisten tarpeiden ja ratkaisujen yli asiakkaiden laajempiin päämääriin ja pyrkimyksiin; mistä uudesta he olisivat valmiita maksamaan ja mitä ylläpitämäsi palvelukokonaisuuden osaa ei tosiasiassa kukaan käytä.

Tuotteen käytön tai palveluprosessin sujuvuus, asiakastyytyväisyyden taso tai vaikkapa uutuudenviehätys vaikuttavat maineeseesi, kassaasi ja siihen mitä yrityksestäsi netissä kirjoitellaan.

Lue lisää miten voimme auttaa.

Palvelumuotoilun työpajat

Työpajat ovat tyypillisin palvelutuotteemme. Se on yhteiskehittelyä, jossa muotoilusta tulee osa yrityksenne ajattelutapaa ja kilpailukykyä.

Palvelumuotoilu tarkoittaa käyttäjälähtöisen muotoilun
menetelmien soveltamista sekä uusien että olemassa olevien palvelutuotteiden kehittämisessä. Lähtökohtana voi olla palvelun ymmärrettävyyden tai uusien ominaisuuksien lisääminen, tai tarpeettomien rönsyjen karsiminen.

Työkalupakkiamme voisi kutsua kokemusperäiseksi suunnitteluksi. Selvitämme tuotteesi tai palvelusi roolia asiakkaasi arjessa, mistä hän yhä haaveilee tai mitä tiedostamattomia tarpeita hänellä on. Varsin usein asiakkaiden kokemien palvelukokonaisuuksien mallintaminen antaa sellaisenaan jo paljon ajattelemisen aihetta.

Uskomme hyvään konseptointiin

Muotoiluprosessissa ymmärrys- ja ideointivaiheiden jälkeen haetaan koko suunnittelulle päälinja ja punainen lanka, jossa luodaan uusia, rohkeita ja erilaisia tuoteratkaisuja.

Ylisuunnittelun ja harha-askeleiden riskiä voimme välttää tekemällä nopeita testauksia tuotteen potentiaalisilla käyttäjillä. Mikäli mahdollista, nämä käyttäjät olisi hyvä integroida kaikkiin tuotekehityksen vaiheisiin.

Onnistunut konseptointi on näkymä yrityksen tulevaisuuteen. Konsepteja käytetään työkaluina myös pidemmän aikavälin liiketoimintamallien ja monialaisen yhteistyön uudistamisessa.

Kai Hämäläinen

Kai HämäläinenKäyttäjälähtöisissä tuotekehitystehtävissä teitä palvelee teollinen muotoilija Kai Hämäläinen. Ennen yrittäjäksi ryhtymistään hän on työskennellyt reilun vuosikymmenen ajan sekä teollisena muotoilijana liike-elämän palveluksessa että tutkijana ja projektipäällikkönä korkeakoulumaailmassa palvelumuotoiluun liittyvissä tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Hänen erikoisalaansa ovat asiakasymmärryksen työkalut sekä laadullisten tutkimusmenetelmien hyödyntäminen suunnittelutiedoksi tuotekehityshankkeiden alkuvaiheessa, joista hän on myös kirjoittanut useita artikkeleita palvelumuotoilun oppikirjoihin ja ammattijulkaisuihin. Hän on myös kysytty alan kouluttaja ja seminaaripuhuja.

Tmi Design Kai Hämäläinen
050 565 9841 / kai.hamalainen@muode.fi
Y: 2702926-8